Treptaj do zelene i digitalne tranzicije (KK.11.1.1.01.0501)

Kratki opis projekta:

Poduzeće Prvi treptač d.o.o. osnovano je 2008. godine. U cijelom razdoblju poslovanja od osnivanja, poduzeće je bilježilo dobre poslovne rezultate, ulagalo u opremu i pogone te je širilo svoj utjecaj na tržištu zauzimajući poziciju vodećeg proizvođača prometne signalizacije u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji.

Provedbom projekta „Treptaj do zelene i digitalne tranzicije“ Prvi treptač d.o.o. želi povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu kroz optimiziranje proizvodnje putem energetski učinkovitijeg i tehnološki naprednijeg procesa proizvodnje što će u konačnici rezultirati i uštedom resursa, povećanjem učinkovitosti, povećanjem proizvodnje i prihoda te stvaranjem novih radnih mjesta.

Ključne komponente, odnosno aktivnosti projekta odnose se na nabavu tehnološki napredne i digitalizirane opreme te uvođenje inovacija u postojeći proces proizvodnje i organizacije poslovanja.

 

Opći cilj projekta:

  •         Ulaganje u tehnološki naprednu i učinkovitu opremu te digitalizaciju poslovanja u svrhu povećanja proizvodnih kapaciteta, učinkovitosti i konkurentnosti poduzeća na tržištu te rast prihoda i stvaranje novih radnih mjesta

 

Posebni ciljevi projekta:

  •         Nabavom digitalnih i zelenih rješenja u proizvodnom procesu optimizirati proizvodnju i poslovanje, smanjiti negativan utjecaj na okoliš te povećati učinkovitost korištenja resursa u proizvodnji
  •         Uvesti nove procese temeljene na novim tehnologijama s ciljem jačanja konkurentnosti, rasta poslovnih rezultata i zapošljavanja

 

Očekivani rezultati projekta:

  •         novouvedena tehnološka rješenja povezana sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima
  •         povećani prihod od prodaje i zvoza
  •         rast zapošljavanja

 

Ukupna vrijednost projekta: 3.191.427,88 kuna

EU sufinanciranje projekta: 1.073.979,88 kuna

Razdoblje provedbe projekta:  1. prosinca 2021. – 1. travnja 2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Mateo Rako, direktor

Telefon: +385 021 549 093

E-mail: mateo.rako@prvitreptac.hr

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost poduzeća Prvi treptač d.o.o.