PROMETNI ZNAKOVI - vertikalna signalizacija

Proizvodnja i izvođenje vertikalne prometne signalizacije

U našim proizvodnim pogonima proizvodimo prometne znakove koristeći visoke tehnološke procese uz korištenje najkvalitetnijih atestiranih materijala:

 • podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima debljine 2 ili 3 mm s dvostrukom povijenim rubom i lakiranom pozadinom,
 • vezni elementi promjera 60,3 mm predviđeni su za montažu na stup,
 • nosači mogu biti čelične cijevi, pocinčane cijevi promjera 60,3 mm ili tronošci (za privremenu regulaciju prometa),
 • prometni znakovi većih dimenzija, čija površina iznosi više od 2 m2, izrađuju se od više segmenata i spajaju se na mjestu postavljanja u jednu cjelinu.

Na prometne znakove aplicira se reflektirajuća folija I, II, III klase uz 10 godina jamstva na utjecaj atmosferalija.

Putokazne i obavijesne ploče

Ploče se izrađuju od aluminijskih lamela koje omogućavaju brzu izradu i montažu na licu mjesta. Dimenzije ploča su promjenjive (u ovisnosti o količini ispisa i veličine slova) te su prilagođene HR normama.

 • ploče se izrađuju od aluminijskih lamela koje omogućavaju brzu izradu ploča neograničenih dimenzija
 • kvalitetna aplikacija podloge pomoću specijalnog laminatora
 • praktično skladištenje i transport
 • montaža dostupna na:
  > željezne pocinčane stupove
  > aluminijske “I” profile širine 12, 18 ili 24 cm
  > portale i T – konzole
 • vezni elementi promjera 2“, 2.5i 2 Al predviđeni su za montažu na stup
 • Aluminjske spojnice za učvršćivanje ploča izrađene od Al lamela “I” profila

Na prometne znakove aplicira se reflektirajuća folija I, II, III klase uz 10 godina jamstva na utjecaj atmosferalija.

Katalog prometnih znakova i signalizacije

Prometne znakove izrađujemo u skladu s važećim zakonskim odredbama (N.N. Pravilnici 33/2005 i 155/2005) i HR normama kako slijedi: EN 12899-1, EN 12899-2, EN 12996, EN 12352, EN 12368, EN 12675, EN 1436, EN 1463, EN 1790, EN 1871.

Znakovi opasnosti

Znakovi izričitih naredbi

Znakovi obavijesti

Obavijesti vođenja prometa

Dopunske ploče

Prometna oprema ceste

IZMJENJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Izmjenjivi znakovi izrađeni u LED tehnologiji su visokog sjaja, velike trajnosti i pouzdanosti te omogućuju jasan prikaz prometnog pojma u svim vremenskim uvjetima.

 • moguć je prikaz jednog ili više prometnih pojmova
 • dobra vidljivost postiže se upotrebom LED dioda posljednje generacije i specijalnom tehnologijom izvedbe
 • najčešće se koriste za reguliranje brzine kretanja vozila upozoravanjem vozača na stanje kolnika, vremenske uvjete, gužve i kolone

Upravljanje je daljinsko, putem kabelske veze ili GSM-a.

Najam prometne opreme

Dostupno je iznajmljivanje prometne signalizacije na određeno vrijeme za potrebe privremene prometne signalizacije i kod izvođenja radova na prometnicama. Omogućavamo postavljanje signalizacije prije početka radova, održavanje i premještanje ovisno o dinamici gradilišta, te uklanjanje i odvoz po završetku radova.

Kompletna signalizacija i oprema je raspoloživa odmah po zahtjevu. Na gradilištu može biti postavljena u roku od 12 sati od zaprimanja narudžbe.

UČVRŠĆIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA I PUTOKAZNIH PLOČA

Učvršćivanje prometnih znakova i putokaznih ploča mora biti izvedeno na način da s prednje strane nema vidljivog mjesta učvršćivanja. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da nije moguće okretanje prometnog znaka oko osi nosača. Vijci se moraju osigurati protiv samoodvijanja. Prometni znakovi pričvršćuju se na aluminijske stupove ili na stupove od željeznih cijevi koje su postupkom vrućeg cinčanja zaštićene od korozije.

Putokazne ploče postavljaju se pomoću montažnih elemenata na aluminijske “I” nosače. 

Broj nosača ovisi o površini prometnog znaka i iznosi:

 • površina znaka do 8 m2, na dva nosača IP Al 180 mm,
 • površina znaka od 8 m2 do 15 m2, na tri nosača IP Al 180 mm ili dva nosača IP Al 240 mm.

Na sav materijal korišten u izradi, montaži prometnih znakova i putokaznih ploča odobravamo jamstvo od osam godina (vandalizam, prometne, kao i ostale nesreće nisu pokrivene jamstvom).

Istraži ostale usluge

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

OGRADE

KUĆNI BROJEVI

JAVNA RASVJETA & ELEKTRORADOVI

REKLAMNI PROGRAM

ZIMSKA SLUŽBA

CERTIFIKATI