HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA - OZNAKE NA KOLNIKU I DRUGIM POVRŠINAMA

Uzdužne oznake

Pod uzdužnim oznakama na kolniku smatraju se crte obilježene paralelno s osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine. Uzdužne oznake su:

 • puna crta
 • isprekidana crta
 • dvostruka crta

Preporučene oznake

 • crte zaustavljanja
 • kose i granične crte
 • pješački prijelazi
 • prijelazi biciklističke staze.
Previous slide
Next slide

U ostale oznake ubrajaju se:

 • strelice, polja za usmjeravanje prometa
 • crte usmjeravanja
 • natpisi
 • označavanje prometnih površina za posebne namjene
 • obilježavanje mjesta za parkiranje i uzdužne oznake na predmetima uz rub kolnika
 • obilježavanja sportskih terena na asfaltu (atletska staza, igralište za košarku, rukomet, odbojku i tenis), skladišta, industrijski pogoni, biciklističke i ostale staze.
Previous slide
Next slide

Katalog znakova horizontalne signalizacije

H01

H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

H09

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

Brisanje horizontalne signalizacije

Brzo i učinkovito uklanjamo sve tipove horizontalne signalizacije s asfalta i betona uključujući boju, epoxy, termoplastiku, privremenu signalizaciju, tragove guma s avionskih pista i parkirališta.

Uklanjanje izvršavamo uz minimalno oštećenje kolnika tako da je podloga spremna za nanošenje nove horizontalne signalizacije.

Istraži ostale usluge

PROMETNI ZNAKOVI

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

OGRADE

KUĆNI BROJEVI

JAVNA RASVJETA & ELEKTRORADOVI

REKLAMNI PROGRAM

ZIMSKA SLUŽBA

CERTIFIKATI