ZAŠTITNE OGRADE

Odbojne ograde

U modernom cestovnom prometu uz razvoj cestogradnje velika pažnja poklanja se dijelu koji se odnosi na opremu ceste. Značajan element te opreme čine čelične zaštitne ograde uz ceste, koje svojom funkcijom omogućavaju sigurnost u prometu. 

Zaštitne ograde sprječavaju iskliznuće vozila s pravca, tj. prihvaća skrenuta vozila, zadržava i postepeno zaustavlja. Materijalne štete na vozilima su manje, a smanjuje se i broj nesreća ljudi – sudionika u prometu.

Nivo zadržavanja odbojnih ograda na cestama

Naziv odbojne ograde (tip)

Oznaka odbojne ograde

Jednostrana ograda

JO

Dvostrana ograda

DO

Jednostrana distantna ograda

JDO

Dvostrana distantna ograda

DDO

2x Jednostrana distantna ograda

2xJDOT/2

2x Dvostrana distantna ograda

2xDDOT/2

Jednostrana distantna ograda, nivo zadržavanja H3

DDO

Klasifikacija zaštitnih odbojnih ograda

Kategorija ceste

Rub kolnika

Razdjelni pojas

Objekt

Autocesta i brza cesta

H2 – H1

H2

H3 – H2

Državna cesta i brza gradska cesta

H1

H2

Ostale ceste

N2

H2 – H1

Pješačke ograde

  • pješačke i biciklističke ograde namijenjene su osiguranju pješaka i/ili biciklista od pada s površine koju moraju ili smiju koristiti za kretanje
  • pješačke i biciklističke ograde smiju se upotrebljavati i za vođenje (kanaliziranje) pješaka i biciklista na području raskrižja, prolaza, nathodnika i škola
  • visina ograde u odnosu na pješačku ili biciklističku površinu iznosi minimalno 1,2 m
  • pješačka ograda treba biti oblikovana tako da onemogućava provlačenje kroz ogradu uz obavezan rukohvat

Istraži ostale usluge

PROMETNI ZNAKOVI

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

KUĆNI BROJEVI

JAVNA RASVJETA & ELEKTRORADOVI

REKLAMNI PROGRAM

ZIMSKA SLUŽBA

CERTIFIKATI