HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA - OZNAKE NA KOLNIKU I DRUGIM POVRŠINAMA

Uzdužne oznake

Pod uzdužnim oznakama na kolniku smatraju se crte obilježene paralelno s osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine. Uzdužne oznake su:

 • puna crta
 • isprekidana crta
 • dvostruka crta

Preporučene oznake

 • crte zaustavljanja
 • kose i granične crte
 • pješački prijelazi
 • prijelazi biciklističke staze.
Previous
Next

U ostale oznake ubrajaju se:

 • strelice, polja za usmjeravanje prometa
 • crte usmjeravanja
 • natpisi
 • označavanje prometnih površina za posebne namjene
 • obilježavanje mjesta za parkiranje i uzdužne oznake na predmetima uz rub kolnika
 • obilježavanja sportskih terena na asfaltu (atletska staza, igralište za košarku, rukomet, odbojku i tenis), skladišta, industrijski pogoni, biciklističke i ostale staze.
Previous
Next

Katalog znakova horizontalne signalizacije

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31

H32

H33

H34

H35

H36

H37

H38

H39

H40

Brisanje horizontalne signalizacije

Brzo i učinkovito uklanjamo sve tipove horizontalne signalizacije s asfalta i betona uključujući boju, epoxy, termoplastiku, privremenu signalizaciju, tragove guma s avionskih pista i parkirališta.

Uklanjanje izvršavamo uz minimalno oštećenje kolnika tako da je podloga spremna za nanošenje nove horizontalne signalizacije.

Istraži ostale usluge

PROMETNI ZNAKOVI

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

OGRADE

KUĆNI BROJEVI

JAVNA RASVJETA & ELEKTRORADOVI

REKLAMNI PROGRAM

ZIMSKA SLUŽBA

CERTIFIKATI