POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

INTEGRIRANI POSLOVNIK

U području svoje djelatnosti primjenjujemo sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001:2008, te nastojimo spriječiti onečišćenja okoliša i minimizirati negativne utjecaje na okoliš primjenom sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2004.

Sustavno usklađujemo svoje djelovanje na okoliš s primjenjivim zakonima i provedbenim propisima.

Opredijelili smo se za način djelovanja kojim ćemo biti prepoznati na tržištu kao pouzdan, kvalitetan i poželjan partner.

Redovitom analizom aspekata okoliša svojih procesa, proizvoda i usluga prepoznajemo vlastite značajne utjecaje na okoliš i sukladno njima postavljamo ciljeve i sustavno ih realiziramo u svrhu trajnog poboljšanja.

Trajnu pozornost usmjeravamo na racionalno korištenje energije i prirodnih resursa.

Težimo implementaciji novih tehnologija u pružanju usluga koje su usmjerene k smanjenju količine otpada.

Obzirno postupamo s opasnim tvarima s tendencijom njihove zamjene s manje opasnim.

Cjelokupna djelatnost nam je usmjerena k prevenciji incidentnih i potencijalno opasnih događaja.

Kvalitetom naših usluga pokazujemo klijentima spremnost na suradnju te prepoznavanje i zadovoljenje njihovih potreba i očekivanja.

Dragocjeni podaci dobiveni od naših klijenata o načinu i učinku obavljanja poslova za i u ime njih, te rezultati internog audita predstavljaju nam osnovu za provedbu stalnih poboljšanja naših usluga.

Posebnu pažnju pridajemo edukaciji i konstantnom usavršavanju naših djelatnika i njihovom osobnom zadovoljstvu te ih potičemo da kreativno djeluju na poboljšanje kvalitete i poboljšanje odnosa prema zaštiti okoliša.

Naši osposobljeni i motivirani djelatnici svojim profesionalnim radom doprinose stvaranju povjerenja u kontaktu s poslovnim partnerima. Na ovaj način želimo da ostanemo uspješni te s uspješnom realizacijom i ekonomski stabilni, a na zadovoljstvo naših klijenata.

Kao pomoć u ostvarenju naših opredjeljenja primjenjujemo sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 te ISO 14001:2004.

Ocjenu uspješnosti rada daju naši klijenti pa stoga svako njihovo kritičko, a dobronamjerno mišljenje primamo i predstavlja nam osnovu za kontinuirano poboljšanje kvalitete i učinkovito upravljanje zaštitom okoliša.

PREUZMITE DOKUMENT (PDF)