A02

RASKRIŽJE CESTA ISTE VAŽNOSTI - A02

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
60 x 60 x 60 cm
90 x 90 x 90 cm
120 x 120 x 120 cm

 

 

Znak "raskrižje cesta iste važnosti" (A02) označuje blizinu križanja cesta, od kojih ni jedna cesta nije cesta s prednošću prolaska. Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja.