Znakovi Obavijesti

C17

PRESTANAK OBVEZNE UPOTREBE ZIMSKE OPREME - C17

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
d = 40 cm
d = 60 cm
d = 90 cm

 

 

Znak označuje mjesto na cesti na kojem prestaje vrijediti odgovarajuća zabrana koja je prije tog mjesta uspostavljena prometnim znakom postavljenim na toj cesti.