Znakovi Obavijesti

C16

PRESTANAK SVIH ZABRANA - C16

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
d = 40 cm
d = 60 cm
d = 90 cm

 

 

Znak označuje mjesto na cesti na kojem prestaju vrijediti sve zabrane na toj cesti.