Znakovi Obavijesti

C06

CESTA S JEDNOSMJERNIM PROMETOM - C06

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
40 x 40 cm
60 x 60 cm
90 x 90 cm

 

 

Znak obavješčuje sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti.
Znak se postavlja uzduž ceste s jednosmjernim prometom i to na mjestima na kojima vozaču, koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi u jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu.
Znak se postavlja tako da je strelica okomita na uzdužnu os ceste.