Znakovi Obavijesti Za Vođenje Prometa

D12

PUTOKAZNA PLOČA - D12

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
promjenjivi m2

 

 

 

Znak označuje smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku i udaljenost u kilometrima (osim u bijelom polju).
Znak može imati najviše tri polja za označavanje smjerova kretanja i najviše dva naseljena mjesta unutar polja.
Kad se znak postavlja iznad kolnika (na portal), svako se polje postavlja kao poseban znak iznad prometnih traka na koje se znak odnosi.
Znak se postavlja na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi.
Boja podloge polja za označavanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.