Znakovi Obavijesti Za Vođenje Prometa

D06

PREDPUTOKAZNA PLOČA - D06

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
promjenjivi m2

 

 

 

Znak označuje ime izlaza ili izdvajanja na autocesti i cestama s raskrižjima u više razina.
Znak se postavlja s desne strane kolnika.
Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.
Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja.
Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje.