Znakovi Obavijesti Za Vođenje Prometa

D05

RASKRIŽJE KRUŽNOG OBLIKA - D05

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
promjenjivi m2

 

 

 

Znak označuje raskrižje na kojem se promet odvija kružno.
Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu. Položaj oznake broja ceste i vrste ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.
Položaj oznake broja ceste i vrste ceste za lijevo i desno može biti u smjeru strelice ili ispod naziva mjesta.
Znakovi se postavljaju na udaljenosti od najmanje 150m ispred raskrižja na koje se odnosi.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga, čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje.