ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI

Svi prometni znakovi izrađeni su od najkvalitetnijih materijala prema pravilniku  NN92/2019-1823 i europskoj normi EN 12899-1. Površina stalnih prometnih znakova izrađuje se od retroreflektirajućih materijala najmanjeg koeficijenta retro refleksije – razred RA1. Za autoceste i ceste namijenjene isključivo prometu motornih vozila (brze ceste), koriste se materijali najmanjeg koeficijenta retrorefleksije – razred RA2.

Dimenzije znakova određuju se prema klasifikaciji cesta, te mogu biti 90 cm,  60 cm i  40 cm.

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20