Turistička i Ostala Signalizacija

T64

Turistička ploča - dobrodošli u Grad

 

Tip Folije:
EG folija
HI folija
Dimenzije:
•    do 4 m2
 

 

Sudionicima u cestovnom prometu izražava dobrodošlicu na području Grada.