Turistička i Ostala Signalizacija

T63

Turistička ploča - dobrodošli na turističku rivijeru

 

Tip Folije:
EG folija
HI folija
Dimenzije:
•    do 6 m2
 

 

Sudionicima u cestovnom prometu izražava dobrodošlicu na ulazu na područje rivijere na jadranskoj obali.