Turistička i Ostala Signalizacija

T41

Putokazni pano za smještajne objekte

 

Tip Folije:
EG folija
HI folija
Dimenzije:
•    do 8m2

 

 

Označuje smjerove na kojima se nalaze hoteli, moteli i pansioni koji se na panou označeni.