Dopunske Ploče

E50

DOPUNSKA PLOČA - E50

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
40 x 40 cm
60 x 60 cm
90 x 90 cm

 

 

Označuje potrebu isključenja rada motora vozila zbog dužeg stajanja i smanjenja opasnih tvari u zraku. Isključivo je vezana uz rad crvenog signala prometnih svjetala.
Osnovna boja dopunske ploče je bijela, sa simbolom ključa sive boje i upisanim natpisom crne boje.
Dopunska se ploča postavlja kad je povećana koncentracija opasnih tvari u zraku.