Dopunske Ploče

E49

DOPUNSKA PLOČA - E49

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
40 x 40 cm
60 x 60 cm
90 x 90 cm

 

 

Označuje područje s povećanom koncentracijom opasnih tvari u zraku. Osnovna boja dopunske ploče je bijela, sa simbolom kruga crvene boje s upisanim natpisom crne boje.
Dopunska se ploča postavlja kad je povećana koncentracija smoga.