Dopunske Ploče

E42

DOPUNSKA PLOČA - E42

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
40 x 20 cm
60 x 30 cm
90 x 45 cm

 

 

Objašnjava da u vrijeme migracija žabe u velikom broju prelaze preko ceste, što vozačima predstavlja određenu opasnost.
Dopunska se ploča u pravilu dodaje znaku A01 (opasnost na cesti).