DOPUNSKE PLOČE

Svi prometni znakovi izrađeni su od najkvalitetnijih materijala prema pravilniku  NN92/2019-1823 i europskoj normi EN 12899-1. Površina stalnih prometnih znakova izrađuje se od retroreflektirajućih materijala najmanjeg koeficijenta retro refleksije – razred RA1. Za autoceste i ceste namijenjene isključivo prometu motornih vozila (brze ceste), koriste se materijali najmanjeg koeficijenta retrorefleksije – razred RA2.

Dimenzije znakova određuju se prema klasifikaciji cesta te mogu biti 60×60 cm, 60×40 cm, 60×30 cm, 40×40 cm, 40×30 cm, 40×20 cm.

E01

E02

E02-1

E03

E04

E04-1

E05

E06

E06- 1

E06- 2

E06- 3

E06- 4

E06- 5

E06- 6

E06- 7

E06- 8

E06- 9

E06-10

E06-11

E06-12