KUĆNI BROJEVI I ULIČNE PLOČE

Kućni brojevi i ulične ploče izrađuju se prema najnovijim standardima i od najkvalitetnijih trajnih materijala. 

Izrađuju se od aluminijskog lima debljine 2 mm.

Aplikacija se vrši visoko kvalitetnom folijom, a po želji naručitelja može se izraditi i od reflektirajuće folije.

Standardna boja znaka je tamno plava, a tekstovi i rub bijele boje.

Standardne dimenzije:

  1.   Ulična ploča: 50×30 i 70×40 cm
  2.   Kućni broj: 20×15 cm

 

Ulične ploče po tipu se izrađuju u dvije osnovne varijante:

  • od ravnog lima s 4 provrta – za montažu na zid,
  • s dvostruko povijenim rubom i dvije obujmice – za montažu na stup promjera 60 mm,
  • kućni broj se izrađuje od ravnog lima za montažu na zid.

 

Prema zahtjevu naručitelja moguća je izrada u bilo kojoj kombinaciji boja, dimenzija i ispisa.

Istraži ostale usluge

TURISTIČKA SIGNALIZACIJA

JAVNA RASVJETA & ELEKTRORADOVI

REKLAMNI PROGRAM

PROMETNI ZNAKOVI

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

OGRADE

ZIMSKA SLUŽBA

CERTIFIKATI