Znakovi Obavijesti Za Vođenje Prometa

D15

PUTOKAZ NA PORTALU IZNAD DVIJE PROMETNE TRAKE - D15

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
promjenjivi m2

 

 

Na autocesti i cesti s raskrižjima u više razina označuju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima.
Na znakovima mogu biti ispisana tri, a najviše četiri naziva mjesta, uključivo i nazive nacionalnog parka, svetišta, olimpijskog centra ili nekog drugog sadržaja od nacionalnog značenja.
Znak se postavlja na prilazima i u zoni raskrižja u više razina, dviju autocesta odnosno brzih cesta na mjestima na kojima počinje trak za usporenje vozila.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.
Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrbljava se umetnuta podloga, čija je boja određena posebnim propisom za prometnu signalizaciju.