Turistička i Ostala Signalizacija

802

Piktogram - željeznička postaja

 

802