Dopunske Ploče

E43

DOPUNSKA PLOČA - E43

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
40 x 20 cm
60 x 30 cm
90 x 45 cm

 

 

Objašnjava da je prometni znak kojemu je dodana dopunska ploča postavljen zbog kolotraga na kolniku.
Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine).