Dopunske Ploče

E38

DOPUNSKA PLOČA - E38

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
40 x 20 cm
60 x 30 cm
90 x 45 cm

 

 

Označuje blizinu dijela ceste na kojem se mogu pojaviti slijepe osobe.