ELEKTRONIČKA PRIVOLA

Ovim dajem dobrovoljnu privolu da se moji osobni podaci (ime, prezime, adresa, e-mail adresa) koriste u svrhu odgovora na moj upit. Prvi Treptač d.o.o., Split, Pujanke 24a će koristiti moje osobne podatke samo u naznačenu svrhu i neće ih dostavljati trećima, i to tako da se podaci koriste sve do završetka postupka informiranja. Upoznat/a sam sa pravom da od Prvi Treptač d.o.o. zatražim pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka, pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka putem kontakt obrasca dostupnog na web stranici www.prvitreptac.hr ili poštom na adresu Pujanke 24a.