Putokazne i Obavijesne Ploče
01 02 03

Putokazne Ploče

Putokazne PločePloče se izrađuju od aluminijskih lamela koje omogućavaju brzu izradu i montažu na licu mjesta. Dimenzije ploča su promjenjive (u ovisnosti o količini ispisa i veličine slova) i prilagođene su HR normama.

 • kao standard koriste se 3M-ove retroreflektirajuće Engineer grade, High intensity i Diamond grade samoljepljive folije sa 7 i 10 godišnjom garancijom proizvođača na reflektirajuća svojstva
 • ploče se izrađuju od aluminijskih lamela koje omogućavaju brzu izradu
 • ploča neograničenih dimenzija
 • kvalitetnu aplikaciju podloge pomoću specijalnog laminatora
 • praktično skladištenje i transport
 • montaža na:
  • željezni pocinčani stupovi
  • aluminijski I profili širine 12, 18 ili 24 cm
  • portali i T-konzole

Vezivni elementi su promjera 2", 2,5", te 2" AL predviđeni za montažu na stup. Aluminijske spojnice za učvršćivanje ploča izrađenih od Al lamela na "I" profil.

Svi znakovi i obavijesne ploče sukladni su važećim zakonskim odredbama (N.N. Pravilnik 33/2005 i 155/2005) i HR normama, kako slijedi:
EN 12899-1, EN 12899-2, EN 12996, EN 12352, EN 12368, EN 12675, EN 1436, EN 1463, EN 1790. EN 1871.
Prometni znakovi većih dimenzija, čija površina iznosi više od 2 m2, izrađuju se od više segmenata i spajaju se na mjestu postavljanja u jednu cjelinu.

 

UČVRŠĆIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA I PUTOKAZNIH PLOČA

Učvršćivanje prometnih znakova i putokaznih ploča mora biti izvedeno na način da s prednje strane istih nema vidljivog mjesta učvršćivanja. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi nosača. Vijci se moraju osigurati protiv samoodvijanja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove.

Putokazne ploče, postavljaju se pomoću montažnih elemenata na aluminijske "I" nosače. Broj nosača ovisi o površini prometnog znaka i iznosi:
• površina znaka do 8 m2, na 2 nosača IP Al. 180 mm
• površina znaka od 8 m2 do 15 m2, na 3 nosača IP Al 180 mm ili 2 nosača IP Al 240 mm.

Na kompletan materijal korišten u izradi montaži prometnih znakova i putokaznih ploča odobravamo jamstvo od osam godina (vandalizam, prometni i ini udesi nisu pokriveni jamstvom).