Prometni Znakovi

Prometni Znakovi

Prometni ZnakoviPrometni znakovi izrađuju se u skladu sa važećim zakonskim odredbama (N.N. Pravilnik 33/2005 i 155/2005), izrađeni od najkvalitetnijih atestiranih materijala.

 

  • kao standard koriste se 3M-ove retroreflektirajuće Engineer grade, High intensity i Diamond grade samoljepljive folije sa 7 i 10 godišnjom garancijom proizvođača na reflektirajuća svojstva
  • podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima debljine 2 ili 3 mm sa dvostruko povijenim rubom i lakiranom pozadinom
  • vezni elementi su promjera 60,3 mm predviđeni za montažu na stup
  • nosači su čelične cijevi, vruće cinčane, promjera 60,3 mm ili tronošci (za privremenu regulaciju prometa).

 

 

 

 

Svi znakovi i obavijesne ploče sukladni su važećim zakonskim odredbama (N.N. Pravilnik 33/2005 i 155/2005) i HR normama, kako slijedi:
EN 12899-1, EN 12899-2, EN 12996, EN 12352, EN 12368, EN 12675, EN 1436, EN 1463, EN 1790. EN 1871.
Prometni znakovi većih dimenzija, čija površina iznosi više od 2 m2, izrađuju se od više segmenata i spajaju se na mjestu postavljanja u jednu cjelinu.

 

UČVRŠĆIVANJE PROMETNIH ZNAKOVA I PUTOKAZNIH PLOČA

Učvršćivanje prometnih znakova i putokaznih ploča mora biti izvedeno na način da s prednje strane istih nema vidljivog mjesta učvršćivanja. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi nosača. Vijci se moraju osigurati protiv samoodvijanja. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove.

Putokazne ploče, postavljaju se pomoću montažnih elemenata na aluminijske "I" nosače. Broj nosača ovisi o površini prometnog znaka i iznosi:
• površina znaka do 8 m2, na 2 nosača IP Al. 180 mm
• površina znaka od 8 m2 do 15 m2, na 3 nosača IP Al 180 mm ili 2 nosača IP Al 240 mm.

Na kompletan materijal korišten u izradi montaži prometnih znakova i putokaznih ploča odobravamo jamstvo od osam godina (vandalizam, prometni i ini udesi nisu pokriveni jamstvom).