Horizontalna Signalizacija
01 02 03 04 05

Horizontalna Signalizacija

Uzdužne oznake

Pod uzdužnim oznakama na kolniku razumijevaju se crte obilježene paralelno s osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine. Uzdužne oznake su:

  • puna crta
  • isprekidana crta
  • dvostruka crta


Poprečne oznake

Poprečne oznake na kolniku su:

  • crte zaustavljanja
  • kose i granične crte
  • pješački prijelazi
  • prijelazi biciklističke staze.


Ostale oznake

U ostale oznake ubrajaju se:
strelice, polja za usmjeravanje prometa, crte usmjeravanja, natpisi, označavanje prometnih površina za posebne namjene, obilježavanje mjesta za parkiranje i uzdužne oznake na predmetima uz rub kolnika. Obilježavanja sportskih terena na asfaltu (atletska staza, igralište za košarku, rukomet, odbojku i tenis ...) skladišta, industriski pogoni, biciklističke i ostale staze....


Materijali korišteni u izradi:

Boja
Zračno sušivi akrilni premaz brzog sušenja, dobre elastičnosti i pokrivnosti, odličnog prijanjanja na bilo koju cestovnu površinu i otpornosti protiv trošenja uzrokovanog prometom.
Boja se nanosi pneumatskim prskanjem, ručno ili automatskim uređajima na čistu, suhu i otprašenu podlogu.
Staklene perlice za noćnu vidljivost nanose se pneumatskim posipanjem na mokru boju.


Hladna plastika
Hladna plastika je višekomponentni, najčešće dvokomponentni materijal koji se koristi za trajno obilježavanje horizontalne prometne signalizacije. Miješanjem osnovne komponente sa aktivatorom - peroksidom dobija se materijal koji je spreman za ručnu ili strojnu aplikaciju na kolnik.

Hladna plastika se izrađuje u bijeloj, žutoj, crvenoj, crnoj, zelenoj i plavoj boji. Posjeduje kemijsku i fizičku otpornost na ulja, benzin i sol.

Osnovna svojstva hladne plastike:

• uočljiva u svim dijelovima dana i noći, pri svim uvjetima osvjetljenja, kao i u svim vremenskim uvjetima,
• dobro prianja na podlogu,
• otporna je na sol za topljenje snijega i leda,
• jako otporna na trenje u odnosu na količinu predviđenog opterećenja prometom,
• ne stvara rascjepe na kolniku,
• lako se nanosi i ručnim i strojnim putem,
• zajamčena postojanost je 3 do 5 godina (ovisno o marker materijala koji se nanosi),
• svi marker materijali su testirani,
• svi materijali su ekološki (bez prisustva teških metala),
• veliki spektar tonova (boja).

Kriteriji pri izboru marker materijala:

• opterećenost prometnice (da ji je u pitanju pretežno teretni ili putnički promet),
• važnost same prometnice (da li je od regionalnog ili magistralnog značaja),
• širina i debljina same linije,
• podloga na koju se nanosi boja,
• vremenske prilike, u smislu koje je godišnje doba,
• temperatura asfalta - zbog sušenja boje.

Opis mjesta za primjenu materijala:

• Suženje puta - na mostovima i propustima.
• Raskrižja - križanje puteva pod oštrim kutom, bez potrebne preglednosti, neadekvatna prometna oprema, neosvjetljene.
• Opasne krivine - krivine s nedovoljnom preglednošću, mali radijus za promatrani rang puta, neadekvatni poprečni nagib, bez potrebne prometne opreme.
• Križanje putova sa željezničkom prugom pod oštrim kutom, bez potrebne preglednosti, neadekvatno prometno osigurana i obilježena mjesta.

• Prolazak puteva kroz naseljena mjesta - Prisutne su pojave: velike brzine, parkiranje na kolniku, kretanje pješaka (posebno djece) po kolniku, neadekvatno riješeni pješački prijelazi, neosvjetljene dionice, objekti koji umanjuju preglednost.
• Pješački prelazi - Slabo uočljivi, neadekvatno regulirani, bez potrebne prometne signalizacije i opreme na mjestima intezivnih kretanja djece (zone škola, zone atrakcije).
• Tuneli - neadekvatno označeni prilazi objektima, bez osvjetljenja, bez adekvatne prometne signalizacije i opreme.

Prijedlog mjera za rješavanje konkretnih zahtjeva:

• Horizontalna signalizacija visoke refleksije
• Horizontalna signalizacija dobrih eksplatacijonih osobina (trajnosti)
• Hladna plastika reljefne strukture
• Materijali koji imaju dobre osobine na proklizavanje i odlično prijanjanje za podlogu
• Postavljanje zvučnih traka od debeloslojnih materijala za horizontalne aplikacije
• Postavljanje vibro traka od debelo slojnih oznaka (max debljina materijala 7mm)
• Vidljivost u svim uvjetima prometa posebno u otežanim atmosferskim uvjetima
• Mogućnost aplikacije na kolnik strojno i ručno

Termoplastika
Gotove termoplastične oznake predstavljaju prometne znakove projektirane u horizontalnoj ravnini. Izrađuju se od aplikativnih materijala koji omogućavaju gotovo identičan izgled prometnih znakova koji se primjenjuju u vertikalnoj signalizaciji.

Osnovna svojstva termoplastike:

• Mogućnost nanošenja u bilo koje doba godine.
• Dugotrajnost.
• Sigurnost.
• Netoksičnost.
• Standiziranost.

Termoplastika je jedina vrsta oznaka na cestama koja nije ovisna o temperaturi kolovoza. Zbog toga se može aplicirati u bilo koje doba godine. Jedini zahtjev je da površina puta bude suha i čista (bez prisustva čestica prašine, masti i ulja) - što je skoro uvijek moguće postići uporabom plinskog plamenika.

6 do 8 puta dugotrajnije od bojanih oznaka!

Termoplastika je materijal koji se stapa s asvaltom kada se zagrije. Trajnost termoplastike je 6 do 8 puta duža od farbanih putnih oznaka.

Termoplastika je zbog svoje dugotrajnosti također idealana za prometno opterećena mjesta kao što su raskrižja. Pod uobičajenim okolnostima, materijal je otporan na benzin, ulje, snijeg i led.

Sigurnost danju i noću!

Termoplastike u sebi sadrži staklene perle koje daju optimalnu retroreflektivnost, što je uvjet za sigurnost i udobnost pri vožnji u noćnim uvjetima. Staklene perle su ravnomjerno rasporedj ne u materijalu debljine 2-3 mm, što osigurava da taj učinak bude prisutan sve vrijeme trajnosti samog materijala.

Ne zagađuje okolinu!

Termoplastika ne sadrži toksične tvari. Zbog toga aplikacija i uklanjanje ovog materijala ne zagađuje okolinu. Boje su organskog podrijetla i ne sadrže olovo ili bilo koji drugi teški metal.

Perla

Oznake na kolniku izrađene od ovog materijala karakterizira izvanredna uočljivost u svim vremenskim uvjetima, i to tijekom cijele godine. To im omogućavaju retroreflektirajući i elementi koji su sadržani u materijalu bez obzira da li se radi o blokovima ili o prahu. Kao retroreflektirajući elementi koriste se staklene perle vrlo malihdimenzija. Da bi se povećala retroreflektivnost termoplastičnih materijala, neposredno nakon postavljanja oznaka dodajue se perla.