Odbojna Ograda

Odbojna Ograda

 

U modernom cestovnom prometu uz razvoj cestogradnje velika pažnja poklanja se onom dijelu koji se odnosi na opremu ceste. Značajan element te opreme čine ČELIČNE ZAŠTITNE OGRADE uz ceste, koje svojom funkcijom omogućuju sigurnost u prometu. Zaštitne ograde sprječavaju iskliznuće vozila s pravca, tj. skrenuta vozila prihvaća, zadržava i postepeno zaustavlja. Materijalne štete na vozilima su manje, a smanjuje se i broj nesreća ljudi - sudionika u prometu.Klasifikacija zaštitnih odbojnih ograda:

NAZIV ODBOJNE OGRADE (TIP) OZNAKA ODBOJNE OGRADE
 Jednostrana ograda  JO
 Dvostrana ograda  DO
 Jednostrana distantna ograda  JDO
 Dvostrana distantna ograda  DDO
 2x Jednostrana distantna ograda  2xJDOT/2
 2x Dvostrana distantna ograda  2xDDOT/2
 Jednostrana distantna ograda, nivo zadržavanja H3  Nivo zadržavanja odbojnih ograda na cestama:

Kategorija ceste Rub kolnika Razdjelni pojas Objekt
 Autocesta i brza cesta  H2 - H1  H2  H3 - H2
 Državna cesta i brza gradska cesta  H1  -  H2
 Ostale ceste  N2  -  H2 - H1

 

Dvostrana distantna ograda


DDO/ 4 m H1

Dvostrana distantna ograda (DDO) sastoji se od dva branika međusobno povezana odstojnikom na razmaku od 2 m, i spojnicom (kapom) pričvršćena na stupove u sredini, na međusobnom razmaku od 4 m.

Dvostrana distantna ograda predviđena je za zadržavanje vozila i sprečavanje gaženja (prelaza) ograde pri naletu najtežih vozila, s obje strane,smatra se najsigurnijom zaštitnom ogradom.

Dvostrana distantna ograda (DDO) postavlja se u razdjelnoj traci, u zelenom međupojasu, ili međupojasu na objektima čija je širina veća od 1,8 m. Ako je širina razdjelne trake međupojasa 1,8 do 2,8 m, postavlja se dvostrana distantna ograda na stupove s razmakom od 2 m.
Dvostrana distantna ograda na objektu (DDO) postavlja se na stupove sa stupom koji se pričvršćuju na već ubetonirane sidrene ploče u objektu T-vijcima,odnosno u rupe bušene u betonu, čeličnim sidrima (tiplima).
Ako je unutar zaštitne ograde opasna prepreka tada se, obilazeći prepreku, ova ograda razdvaja u jednostranu distantnu ogradu (JDO) sa razmakom stupova od 1,333 m i 2 m.

  

 

Jednostrana distatna ograda

JDO/ 2 m H1

Jednostrana distatna ograda postavlja se:
Svugdje gdje je potrebna povećana zaštita, na rubovima kolnika otvorene dionice ceste i u svim slučajevima gdje bi skretanje vozila sa vozne trake izazvalo opasnost na drugoj prometnoj površini (ceste, željezničke pruge, pješačke ili biciklističke staze, vodene površine, nadvožnjaci, petlje i dr.).

Ova ograda postavlja se u međupojasu, ako je nagib između suprotnih voznih traka veći od 12%.

Jednostrana distatna ograda (JDO), postavlja se na nadvožnjacima ili mostovima na već  pripremljene ubetonirane sidrene ploče u objektu T - vijcima, odnosno u rupe bušene u betonu - čeličnim sidrima (tiplama).

 

 

 

Jednostrana distatna ograda

JDO/ 2 m H2

- nivo zadržavanja H2 (HRN EN 1317-1,2)
2 x jednostrana distantna ograda sastoji se od branika u dva reda koji su preko odstojnika spojeni na stup.
Visina donjeg reda branika od površine kolnika je 600 mm, a visina gornjih branika je 1100 mm od kolnika.
Stupovi su postavljeni na razmaku od 2 m.

Ograda zadovoljava nivo zadržavanja H2 prema HRN EN 1317-1,2 test TB 11 – vozilo težine 900 kg, brzina 100 km/h, udarpod kutom 20 stupnjeva test TB 51 – autobus težine 13000 kg, brzine 70 km/h, udar pod kutom 20 stupnjeva.

 

 

 

Jednostrana distatna ograda

JDO/2 H3

Jednostrana distantna ograda
- nivo zadržavanja H3
Jednostrana distantna ograda sastoji se od branika u tri reda. Visina donjeg reda branika od površine kolnika je 600 mm, srednjeg branika je 1100 mm od kolnika, a branici u gornjem redu su na visini 1500 mm od kolnika.
Stupovi su postavljeni na razmaku od 2m.

Ograda zadovoljava nivo zadržavanja H3 prema HRN EN 1317-1,2.
test TB 11 – vozilo težine 900 kg, brzina  100 km/h, udar pod kutom 20 stupnjeva, test TB 61 – kamion težine 16000 kg, brzine 80 km/h.

 

 

  

Ograda