Kućni Brojevi i Ulične Ploče

Kućni Brojevi i Ulične Ploče

 

Kućni Brojevi i Ulične PločeKućni Brojevi i Ulične Ploče

Prema važećim standardima i od najkvalitetnijih trajnih materijala.


Izrađuju se od aluminijskog lima debljine 2 mm.
Aplikacija se vrši visokokvalitetnom folijom, a po želji naručitelja može se izraditi i od 3M reflektirajuće folije.

Standardna boja znaka je tamno plava a tekstovi i rub bijelo.


 Standardne dimenzije:

1.    Ulična ploča : 50x30 i 70x40 cm

2.    Kućni broj: 20x15 cm

Ulične ploče po tipu se izrađuju u dvije osnovne varijante:

a.    od ravnog lima s 4 provrta – za montažu na zid

b.    sa dvostruko povijenim rubom i dvije obujmice - za montažu na stup promjera 60 mm

Kućni broj se izrađuje od ravnog lima za montažu na zid.

Prema zahtjevu naručitelje moguća je izrada u bilo kojoj kombinaciji boja, dimenzija i ispisa.