K06*

PLOČA ZA OZNAČAVANJE PROMETNOG OTOKA - K06*

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
30 x 100 cm
50 x 150 cm

 

 

Ploča za označivanje prometnog otoka (K06, K07, K08 i K09), označuje vrh prometnog otoka na raskrižju, na vrhu razdjelnog otoka na izlaznim krakovima autocesta i cesta isključivo namijenjenim za promet motornih vozila.
Ploča K08 izrađuje se kao prostorni element.
Osnovna boja znaka K09 je žuto-zelene boje retrorefleksije klase III.