K03*

REFLEKTIRAJUĆE OZNAKE - KATADIOPTERI - K03*

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
DG folija
Dimenzije:
9 x 9 cm
9 x 18 cm
10 x 20 cm
10 x 30 cm

 

 

Reflektirajuće oznake označuju rub kolnika koje se postavljaju na objekte na mjestima na kojima nije moguće postaviti smjerokazne stupiće, a čiji oblik, veličina i boja ovise o mjestu postavljanja (na zaštitnoj ogradi, na bočnim stranicama tunela, na potpornom zidu i slično te na uzdužnim i poprečnim oznakama na kolniku).
Površina reflektirajuće oznake mora biti izvedena klase III retrorefleksije. Kad je uz kolnik postavljena zaštitna betonska ograda, na nju se postavlja reflektirajuća oznaka (K03) na odgovarajućem razmaku i u istoj visini kao i na smjerokaznom stupiću (K01).