Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H33

POLJE ZA USMJERAVANJE PROMETA NA ULAZNOM KRAKU NA AUTOCESTI - H33

 

Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila.

 

 

 

 

 

Polje za usmjeravanje prometa na ulaznom kraku na autocesti (H33).