Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H27

POLJE ZA USMJERAVANJE PROMETA IZMEĐU DVA TRAKA SA SUPROTNIM SMJEROVIMA - H27

 

Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila.

 

 

 

 

 

Polje za usmjeravanje prometa između dva traka sa suprotnim smjerovima (H27).