Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H16

OTVARANJE I ZATVARANJE PROMETNOG TRAKA NAMIJENJENOM VOZILIMA JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA - H16

 

Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova.

 

 

 

 

Kosa crta označuje mjesto otvaranja ili zatvaranja prometnog traka namjenjenog vozilima javnog prijevoza putnika.