Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H14

KOSA CRTA OTVARANJA IZLAZNOG TRAKA - H14

 

Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zahvaćaju jedan ili više prometnih trakova.

 

 

 

 

Kose crte označuju mjesto otvaranja izlaznog traka na autocesti i brzoj cesti.