Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H09

CRTA UPOZORENJA OVISNA O DULJINI PREGLEDNOSTI - H09

 

Punoj razdjelanoj crti treba predhoditi crta upozorenja (L) koja se utvrđuje prema dolaznoj brzini kretanja vozila i iznosi najmanje za:
130 km/h - 160 m'
100 km/h - 120 m'
80 km/h - 100 m'
60 km/h - 80 m'
40 km/h - 60 m'
Označavanje crte upozorenja može biti dopunjeno jednom ili više strelica, koje vozačima pokazuju koju prometnu traku moraju koristiti.

 

 

Dijelovi kolnika u blizini vrha prijevoja, raskrižja, prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini i na mjestima na kojima je preglednost ceste znatno smanjena mogu se obilježiti jednom ili dvjema usporednim uzdužnim punim crtama ili dvostrukom crtom, od kojih je jedna puna, a druga isprekidana – slike H08, H09 i H10.
Duljina preglednosti (M) utvrđuje se prema dolaznoj brzini kretanja vozila i iznosi za:
130 km/h - od 200 m do 400 m
100 km/h - od 160 m do 320 m
80 km/h - od 130 m do 260 m
60 km/h - od 50 m do 100 m
Pri određivanju duljine preglednosti, za obilježavanje oznaka na kolniku u blizini vrha prijevoja, u nepreglednom zavoju ili sličnom mjestu, visina očiju iznosi 1,0m, a visina predmeta 1,1m.