H08

CRTA UPOZORENJA OVISNA O DULJINI PREGLEDNOSTI - H08

 

Punoj razdjelanoj crti treba predhoditi crta upozorenja (L) koja se utvrđuje prema dolaznoj brzini kretanja vozila i iznosi najmanje za:
130 km/h - 160 m'
100 km/h - 120 m'
80 km/h - 100 m'
60 km/h - 80 m'
40 km/h - 60 m'
Označavanje crte upozorenja može biti dopunjeno jednom ili više strelica, koje vozačima pokazuju koju prometnu traku moraju koristiti.

 

 

Dijelovi kolnika u blizini vrha prijevoja, raskrižja, prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini i na mjestima na kojima je preglednost ceste znatno smanjena mogu se obilježiti jednom ili dvjema usporednim uzdužnim punim crtama ili dvostrukom crtom, od kojih je jedna puna, a druga isprekidana – slike H08, H09 i H10.
Duljina n između točke B i C određuje se prema dopuštenim brzinama tako da se svođenje s dvije na jednu prometnu traku izvodi prema:
n < 1:60 za v > 50 km/h
n < 1:30 za v < 50 km/h
Za utvrđivanje duljine preglednosti uzima se brzina koju ne prekoračuje 85% vozila ili računska brzina ako je njezina vrijednost veća.