Oznake na Kolniku i Drugim Površinama

H05

DVOSTRUKA RAZDJELNA CRTA - H05

 

Uzdužne oznake na kolniku mogu biti razdjelne crte, rubne crte i crte upozorenja.
Razdjelna crta služi za razdvajanje dvosmjernih prometnih površina prema smjerovima kretanja.
Rubna crta označuje rub vozne površine kolnika.
Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm, a razmak između usporednih uzdužnih dvostrukih crta je 10 cm.
Širina središnje razdjelne crte prema širini kolnika:
više od 3,5m = 20 cm
3 - 3,5 m = 15 cm
2,75 - 3 m = 12 cm
2,5 - 2,75 m = 10 cm

 

 

Dvostruka razdjelna crta može biti dvostruka puna, dvostruka isprekidana i dvostruka kombinirana.
Dvostruka puna razdjelna crta označuje zabranu prelaska vozila preko tih crta ili zabranu kretanja vozila po tim crtama i obvezno se izvodi na kolnicima za dvosmjerni promet vozila (H05):
S dva ili više prometnih traka za svaki smjer.
S neparnim brojem prometnih trakova ako se pretjecanje zabranjuje u oba smjera.
U tunelima i prilazima tunelu u dužini najmanje 200 m na objektima.
Ako to zahtjevaju prometni i sigurnosni uvjeti ceste ili okoliš ceste.