Znakovi Opasnosti

A47*

ANDRIJIN KRIŽ - A47*

 

Tip Folije:
Hi folija
Dimenzije:
120 x 12 cm

 

 

 

Znak označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika s jednim kolosjekom.

Kad uz cestu nema dostatno prostora za normalno postavljanje znaka, on se može postaviti tako da se zakrene za 90° udesno. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak "Andrijin križ" ima oblik jednog odnosno dva kolosjeka. Radi bolje uočljivosti znak "Andrijin križ" može biti umetnut na ploču bijele podloge.

Znak se postavlja samo na prijelazima ceste preko željezničke pruge u razini koji su potpuno nezaštićeni ili koji su zaštićeni samo uređajima za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova, bez branika ili polubranika i to na udaljenosti 5m od najbliže željezničke tračnice, a ako okolnosti te zahtijevaju, i na manjoj, odnosno većoj udaljenosti, ali ne bliže od 3m, odnosno ne dalje od 10m od željezničke tračnice.
Ako je prijelaz ceste preko željezničke pruge u razini zaštićen uređajima za davanje svjetlosnih signala, znak se postavlja na istom stupu iznad svjetlosnih signala.

Znak "Andrijin križ" mora biti uočljiv s najmanje 50m.