Znakovi Opasnosti

A37

BOČNI VJETAR - A37

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
60 x 60 x 60 cm
90 x 90 x 90 cm
120 x 120 x 120 cm

 

 

Znak označuje blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar.