Znakovi Opasnosti

A33*

OBILJEŽEN PJEŠAČKI PRIJELAZ - A33*

 

Tip Folije:
Hi folija
Dimenzije:
60 x 60 x 60 cm
90 x 90 x 90 cm
120 x 120 x 120 cm

 

 

Znak označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.