Znakovi Opasnosti

A31

NEUTVRĐENA BANKINA - A31

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
60 x 60 x 60 cm
90 x 90 x 90 cm
120 x 120 x 120 cm

 

 

Znak označuje blizinu dijela ceste gdje je uz kolnik neutvrđena bankina.