Znakovi Opasnosti

A28

POLEDICA - A28

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
60 x 60 x 60 cm
90 x 90 x 90 cm
120 x 120 x 120 cm

 

 

Znak označuje blizinu djela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice.