Znakovi Opasnosti

A27

RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM PROMETA - A27

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
60 x 60 x 60 cm
90 x 90 x 90 cm
120 x 120 x 120 cm

 

 

Znak označuje blizinu križanja na kojem se promet odvija kružno.