Znakovi Opasnosti

A23

NAILAZAK NA PROMETNA SVJETLA - A23

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
60 x 60 x 60 cm
90 x 90 x 90 cm
120 x 120 x 120 cm

 

 

Znak označuje blizinu raskrižja na kojem je promet upravljan uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima. Simboli na znaku imaju po uspravnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini i zeleno dolje. Kad se znak postavlja za označavanje radova na cesti, prepreka ili oštećenja kolnika osnovna boja mu je žuta.