Znakovi Opasnosti

A22

KAMENJE PADA - A22

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
60 x 60 x 60 cm
90 x 90 x 90 cm
120 x 120 x 120 cm

 

 

Znak označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od kamenja što pada ili od kamenja što se nalazi na cesti. Simbol na znaku može biti okrenut i na drugu stranu.