Znakovi Obavijesti

C37

VREMENSKO OGRANIČENJE PARKIRANJA - C37

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
40 x 40 cm
60 x 60 cm
90 x 90 cm

 

 

Znak označuje prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila, odnosno garažiranje vozila.
Na znaku može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti moguće vremensko ograničenje parkiranja.